Działalność audytorska.

Audyt:

Pozostałe usługi atestacyjne i pokrewne:


Prowadzenie rachunkowości.

Obsługa księgowa:

Rachunkowość zarządcza:


Obsługa kadr i płac

Kadry:

Płace:


Doradztwo podatkowe.


Dokonujemy w imieniu klienta formalności urzędowych.